AH Språkkonsult

Översättning Korrekturläsning Skrivhjälp


Engelska Franska Tyska Svenska
Examinerade Facköversättare

Översättning

Vi är examinerade facköversättare och vi gör översättningar från engelska, franska och tyska till svenska. Om du redan har en text som är översatt till svenska och behöver hjälp med språkgranskning eller redigering, så tillhandahåller vi även den tjänsten.

Skrivhjälp

Kontakta AH-Språkkonsult om du behöver skrivhjälp, dvs. hjälp med att skriva ett brev, en insändare, en rapport eller någon annan text på svenska! Vi följer Språkrådets rekommendationer vid utförandet av arbetet.

Tariffer

Prissättning görs utifrån arbetets omfattning och svårighetsgrad. Vårt minimipris är 300 kronor plus moms. Kontakta AH-Språkkonsult för en prisoffert.